Budite na vrijeme informirani

Zanimljivosti koje bi Vas mogle zanimati

Zakonodavac je propisao da prije početka obavljanja gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva, trgovine i turizma, poduzetnik treba pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima. Odnosno poduzetnik treba zadovoljiti minimalne tehničke uvjete.

Kako riješiti dilemu treba li nam stvarno povjerenik radnika i gdje to piše? Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/2014) jasno je i nedvosmisleno određeno da: Članak 70. (1) Kod poslodavca radnici između sebe mogu birati povjerenika radnika za zaštitu na radu. (2) Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu...

Novi Zakon uvodi odredbe o osnivanju Zavoda za unaprjeđivanje zaštite na radu koji preuzima dio poslova postojećeg Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, koji će zadržati svoje djelatnosti koje se odnose na zdravstvene aspekte zaštite na radu.

U ovome tekstu pišemo što sve treba poduzeti u zaštita na radu kod poslodavca koji obavlja ugostiteljsku djelatnost i pruža ugostiteljske usluge Obveza je poslodavca da primjenjuju pravila za sigurnost i zdravlje na radu u skladu s općim načelima zaštite koja su navedena u odredbama članka 17. Zakona o zaštiti na radu.