Zaštita na radu – zaštita od požara – zaštita prirode

Sukladno zakonskoj obvezi za vas vršimo:

Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama temeljem Ugovora sukladno Zakona o zaštiti na radu
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu
Osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu
Izrada pravilnika zaštite na radu
Izrada procjene opasnosti
Izrada procjene opasnosti za rad na računalima
Izrada planova evakuacije i spašavanja
Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih i klimatizacijskih instalacija i postrojenja
Ispitivanje ispravnosti strojeva i uređaja za rad s povećanim opasnostima
Ispitivanje plinskih trošila
Ispitivanje ispravnosti kotlovskih i kompresorskih postrojenja
Ispitivanje ispravnosti novoizrađenih i uvezenih strojeva i uređaja za rad te osobnih zaštitnih sredstava
Ispitivanje uvjeta radne okoline (mikroklima, buka, rasvjeta)
Vođenje poslova zaštite na radu u tvtkama sukladno Zakona o zaštiti na radu
Mjerenje buke u radnim i životnim prostorima
Ispitivanje zvučne izolacije
Ispitivanje skloništa

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.